Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht

25 mei 2018
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te
herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product
te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou
doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft
u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening
brengen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders
dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met
verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het
laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van
producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een
door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruikt te maken van uw
herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier,
sturen via {email}. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te
sturen
Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.
Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo
spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het
herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u
een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat
deze kosten maximaal € 6,95 zullen bedragen.
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan Het Kitsche Kluisje, Hoefslag 63, 3862 KA NIJKERK info@hetkitschekluisje.nl
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:
de verkoop van de volgende goederen:
de levering van de volgende digitale inhoud:
de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:
Besteld op* / Ontvangen op*:
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
Datum:
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is
 

© 2010 - 2018 Het Kitsche Kluisje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel